Fundaţia creştină pentru copii

AGAPEimgArticole/despre/despre1.jpgPrezentare ÅŸi scurt istoric


    FundaÅ£ia CreÅŸtină pentru Copii AGAPE, aÅŸa dupa cum arată ÅŸi numele este o fundaÅ£ie creÅŸtină ce are ca prim scop crearea unui cadru familial copiilor fără familie ÅŸi ajutarea acestora pentru a avea o viaţă integrată ÅŸi relevantă în societate, într-un mod care să reflecte caracterul lui Dumnezeu ÅŸi să fie în acord cu valoarea dată de Dumnezeu omului, conform învăţăturilor creÅŸtine evanghelice.

    We believe that all children have the right to be helped in overcoming the critical moments in their lives, to receive help from services, to receive spiritual, moral, cultural and instructive support, so that their sincere smile may not be shadowed.

    Materializarea dorinÅ£ei de a ne implica în această activitate, într-un cadru organizat, a fost posibilă imediat dupa 1989.  Atunci un grup de creÅŸtini cu inima deschisă pentru a ajuta copiii au decis, lucrând în echipă, sa se implice în această activitate. Ducând o muncă susÅ£inută, s-a încercat să se sensibilizeze diverÅŸi parteneri ai societăţii civile din Å£ară ÅŸi din străinătate care au înÅ£eles marea ÅŸi urgenta nevoie de a da o ÅŸansă tuturor copiilor.

    Astfel s-a început construirea unui spaÅ£iu generos ÅŸi modern special pentru a veni în sprijinul copiilor. ConstrucÅ£ia clădirii a durat aproximativ 4 ani ÅŸi s-a finalizat in anul 1994. Clădirea cuprinde un spaÅ£iu pentru copiii orfani sau lipsiÅ£i de mediul familial ÅŸi un spaÅ£iu destinat gradiniÅ£ei cu program normal ÅŸi prelungit. Ideea de a pune împreună cele două spaÅ£ii, a venit pentru a evita stigmatizarea copiilor instituÅ£ionalizaÅ£i.


imgArticole/despre/despre2.jpg


Dintre personalităţile sensibilizate de probelma copiilor din Romania au fost Richard ÅŸi Sabina Wurmbrand, creÅŸtini originari din Romania, care au stat ani de zile în inchisorile comuniste pentru convingerile lor în existenta lui Dumnezeu. Prin organizatia patronată de ei, AsociaÅ£ia CreÅŸtină InternaÅ£ională (ICA), fundaÅ£ia noastra a primit un important ajutor atat în timpul construcÅ£iei clădirii cât ÅŸi după terminarea acesteia.

    O altă organizaÅ£ie care ne-a oferit un ajutor consistent a fost OrganizaÅ£ia Umanitară Grenlandsaksjonen Norvegia, care s-a implicat atât în realizarea construcÅ£iei cât ÅŸi în sprijinirea copiilor cu probleme.

    FundaÅ£ia CreÅŸtină pentru copii Agape are nevoie ÅŸi în continuare de susÅ£inere ÅŸi speră că ÅŸi în continuare vor fi oameni, comunitati, organizatii sensibile la nevoile noastre. Avem increderea ca Dumnezeu, in mana caruia stau toate lucrurile, ne va purta si mai departe.


        Principalele proiecte ale FundaÅ£iei Noastre sunt:


    1. Orfelinatul - Casa AGAPE

    2. Centrul de tineret - Casa Crinilor

    3. GradiniÅ£a Agape

    4. FundaÅ£ia Agape – centru de cultură ÅŸi educaÅ£ie

    5. FundaÅ£ia Agape - caritate


    În toată activitatea pe care o desfăşoară, FundaÅ£ia CreÅŸtină pentru Copii AGAPE are o bună colaborare cu autorităţile locale ÅŸi centrale, cu ÅŸcolile din reÅ£eaua de invăţământ de stat sau particular, cu alte organizaÅ£ii de profil sau ONG-uri, dispunand de toate autorizaÅ£iile cerute de legislaÅ£ia în vigoare.


imgArticole/despre/despre3.jpg"Chiar dacă aÅŸ vorbi în limbi omeneÅŸti ÅŸi îngereÅŸti, ÅŸi n-aÅŸ avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.

Åži chiar dacă aÅŸ avea darul prorociei, ÅŸi aÅŸ cunoaÅŸte toate tainele ÅŸi toată ÅŸtiinÅ£a; chiar dacă aÅŸ avea toată credinÅ£a aÅŸa încât să mut ÅŸi munÅ£ii, ÅŸi n-aÅŸ avea dragoste, nu sunt nimic.

Åži chiar dacă mi-aÅŸ împărÅ£i toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aÅŸ da trupul să fie ars, ÅŸi n-aÅŸ avea dragoste, nu-mi foloseÅŸte la nimic.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieÅŸte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,

Nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeÅŸte la rău,

Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,

Acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.

Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârÅŸi; limbile vor înceta; cunoÅŸtinÅ£a va avea sfârÅŸit.

Căci cunoaÅŸtem în parte, ÅŸi prorocim în parte;

Dar când va veni ce este desăvârÅŸit, acest "în parte" se va sfârÅŸi.

Când eram copil, vorbeam ca un copil, simÅ£eam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.

Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaÅŸte deplin, aÅŸa cum am fost ÅŸi eu cunoscut pe deplin.

Acum dar rămân aceste trei: credinÅ£a, nădejdea ÅŸi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea."

1 Corinteni 13